Document downloadเอกสาร Download 59เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการฯติดต่อเรา

 
 

  หมวดหมู่ ประเภทฉลาก คำที่ต้องการ  
 

    มีจำนวน 21 รายการ  1    2  [3]    บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (6)บริการโรงแรม (356)สถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น) (56)สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (3)ผลิตภัณฑ์ผ้าคูลโหมด (Cool Mode) (53)

    มีจำนวน 21 รายการ  1    2  [3]    
 
 
 
 

ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2099 หรือ 0 2298 2103 (รายงานผลการจัดซื้อฯ)    0 2298 2088 (ยื่นขอตะกร้าเขียว)

Copyright © 2017 by Pollution Control Department. All rights reserved