แบบฟอร์มตาราง EXCELเอกสาร Download 59เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการฯติดต่อเรา

 
 

  หมวดหมู่ ประเภทฉลาก คำที่ต้องการ  
 

    มีจำนวน 22 รายการ  1    2  [3]    บริการทำความสะอาด (27)บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (0)บริการโรงแรม (410)สถานีบริการรถยนต์ (เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น) (56)สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (15)ผลิตภัณฑ์ผ้าคูลโหมด (Cool Mode) (46)

    มีจำนวน 22 รายการ  1    2  [3]    
 
 
 
 

ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2099 หรือ 0 2298 2103 (รายงานผลการจัดซื้อฯ)    0 2298 2088 (ยื่นขอตะกร้าเขียว)

Copyright © 2018 by Pollution Control Department. All rights reserved