Document downloadเอกสาร Download 59เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการฯติดต่อเรา

 
 

  หมวดหมู่ ประเภทฉลาก คำที่ต้องการ  
 

    มีจำนวน 22 รายการ  1  [2]   3     เครื่องพิมพ์ (156)ตลับหมึก (177)สีทาอาคาร (326)ซองเอกสาร (160)แฟ้มกระดาษ (10)กล่องใส่เอกสาร (19)รถยนต์ (41)น้ำมันเชื้อเพลิง (4)

    มีจำนวน 22 รายการ  1  [2]   3     
 
 
 
 

ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2099 หรือ 0 2298 2103 (รายงานผลการจัดซื้อฯ)    0 2298 2088 (ยื่นขอตะกร้าเขียว)

Copyright © 2017 by Pollution Control Department. All rights reserved