แบบฟอร์มตาราง EXCELเอกสาร Download 59เกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการฯติดต่อเรา

 
 

  หมวดหมู่ ประเภทฉลาก คำที่ต้องการ  
 

    มีจำนวน 22 รายการ[1]   2    3     กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป (34)ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด (14)หลอดฟลูออเรสเซนซ์ (0)เครื่องเรือนเหล็ก (3)กระดาษชำระ (17)แบตเตอรี่ปฐมภูมิ (10)ปากกาไวต์บอร์ด (3)เครื่องถ่ายเอกสาร (244)

    มีจำนวน 22 รายการ[1]   2    3     
 
 
 
 

ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2099 หรือ 0 2298 2103 (รายงานผลการจัดซื้อฯ)    0 2298 2088 (ยื่นขอตะกร้าเขียว)

Copyright © 2018 by Pollution Control Department. All rights reserved