การลงทะเบียนใช้ระบบรายงานผล

  • 1. คำแนะนำ
  • 2. ตรวจสอบรหัสหน่วยงาน
  • 3. ข้อมูลผู้ใช้งาน
  • 3. การลงทะเบียนสมบูรณ์

      ท่านสามารถลงทะเบียนสำหรับการใช้งานฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนต่างๆ ตามแบบฟอร์มลงทะเบียน

หากสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดซื้อ ติดต่อที่ 0 2298 2099 หรือ 0 2298 2103 การขอขึ้นทะเบียนตะกร้าเขียว
ติดต่อที่ 0 2298 2088 หรือแชทโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตามมุมด้านล่าง"   ข้อมูลของรหัสการลงทะเบียนของหน่วยงาน (Activate Code) :
ข้อมูลสำหรับใช้เข้าสู่ระบบ :
ชื่อผู้ใช้งาน (User Name): *

**กรุณาใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น

รหัสผ่าน (Password): *
ยืนยันรหัสผ่าน : *

ข้อมูลสำหรับใช้ในการติดต่อ :
ชื่อ : *
นามสกุล : *
เบอร์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : *
สำนัก/กอง/ฝ่าย/กลุ่ม :ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน

ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการใช้งานจากระบบ


>> เข้าสู่ระบบการใช้งาน"หากสงสัยเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดซื้อ ติดต่อที่ 0 2298 2099 หรือ 0 2298 2103 การขอขึ้นทะเบียนตะกร้าเขียว ติดต่อที่ 0 2298 2088 หรือแชทโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ตามมุมด้านล่าง"
 


Javascript Required

Javascript is required in order to use this wizard.
How to enable javascript - Upgrade Browser

 
 

ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2099 หรือ 0 2298 2103 (รายงานผลการจัดซื้อฯ)    0 2298 2088 (ยื่นขอตะกร้าเขียว)

Copyright © 2018 by Pollution Control Department. All rights reserved